Search This Blog

Nom Jing Bah Tu


This is a dish my wife loves to eat. See picture above.
Basically, Nom Jing stands for Chinese noodles. Bah Tu , is Mackerel (I think).

How you eat is simple, you grab some vegetables, normally lettuce or cabbage. Then you grab some fish and noodle, wrap or roll them all up in the vegetable, dip the chili sauce and munch in. Very easy dish to prepare as most of the stuff is raw, except the fish is deep fried.

The chili is the most important part for the dish as usual in Thai cuisine. Normally shallots, garlic and onions and some roots of a vegetable (must ask my wife on that root thingie) are pan fried and later pounded into a sauce.

My wife really likes to eat this... quite healthy actually but after some time, you might get sick of it (me sianz liao)... :P

By the way, can see where's the baby in the photo?? kekeke

4 comments:

HH said...

Er... but where do the noodle come into the picture? Do you eat is seperately or dump the fish with veg into the noodle? Only can see the baby's left feet at the top left corner of the picture...haha..

FatBoi IN MaeSai said...

The blue bowl in the picture has noodles in it.

The noodle is something like Chu Mee Fen. (Thick Bee Hoon) But I think they added fish sauce into them so it tastes a bit different from what we have in Singapore.

FatBoi IN MaeSai said...

Forgot to answer the first question, the noodle is wrapped together with the fish INTO the vegetable (that's why lettuce and chinese cabbage is used, bigger leaves).

D Entertainment said...- Aizzz, hiện tại nói chuyện này để làm gì, chỉ tiếc là linh châu đã biết mất ở trong cổ động, chuyện này thật là quỷ dị, chẳng lẽ Hắc Ám Thần Điện âm thầm ra tay sao?

Trần Vân lão tổ cất tiếng nói.

- Chuyện này ta cũng không biết, theo ta đoán thì Hắc Ám Thần Điện nhất định không thoát khỏi quan hệ, linh châu rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện, thì đối với Tứ Đại Nhân Tộc chúng ta sẽ là một đả kích rất lớn.

- Qua Năm năm nữa, Thúy Phong Cổ Nham mở ra nếu lúc đó chúng ta tự mình đi xem nếu linh châu không có ở trong cổ động thì nhất định đã bị Hắc Ám Thần Điện động tay động chân.
dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ
Tôn Phong nói.

- Không sai, lần sau Thúy Phong Cổ Nham mở ra chúng ta đi một chuyến.

Vũ Văn Lê nói.

Đối với chuyện Nhạc Thiên lão tổ lo lắng Nhạc Thành cũng không thèm để ý, linh châu thượng