Search This Blog

Present from Chiang Mai (photos)

Two days ago, I went down to Chiang Mai to settle some stuff. Apparently the tenant of my condo in NaKornPin has left and I decide to take a trip down to check out my apartment (anything missing anot) Luckily, its a lady and she actually maintained the apartment quite well. Too bad she did not continue to rent my place. I would even reduce the rent a bit (she's a good tenant).

Since Chiang Mai is a bigger city (second biggest in Thailkand) decided to shop for some gifts for wify and girl. Wife easy lah, she has been asking for some make up stuff. Girl girl however headache leh. Looked around and this little pillow caught my eye..hehe. Really like the vibrant colours and the big smile. Cost about 350Baht. Quite resonable as the material is something like the LOFT Ball or Mogu in Singapore.

Packing this little bugger was a bit pain in the a** though. Anyway, manged to carry this back to Maesai and show to my baby.


Here's her reaction..
and a bit RA one hehehehe...

3 comments:

HH said...

Hee... the doll face quite funny...

Kai_Bros said...

oops! caterpillar is bigger than baby xin hui.

D Entertainment said...

dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ

- Người thần bí kia cuối cùng nói ta với Đoan Mộc Cuồng hãy theo hắn tu luyện ma công, hắn nói tu luyện ma công này cực kỳ mau, đồng thời cũng có thể đột phá tới cảnh giới đỉnh phong nhanh chóng. Có thể thọ như thiên địa cũng không phải khó.

Nhạc Thiên lão tổ nói.

- Người tu ma, là người tu ma ở tu chân giới, nhìn dáng vẻ này nhất định là có liên quan tới tu chân giới.

Nhạc Thành thầm nói trong lòng.

- Có thể thọ cùng thiên địa, cái này cũng quá khoá lác.

Tôn Phong khẽ nói:

- Ngay cả đấu đế trong truyền thuyết cũng chỉ có hơn một vạn năm tuổi thọ mà thôi, Thánh Ma Đạo cũng vậy, ma công không lẽ còn ghê gớm hơn cả Thánh Ma Đạo và Đâu Đế sao?