Search This Blog

Some old blog entries...

I was going through my old blogs in naapl.org and stumbled on some entries that are worth mentioning here. Of course, most of the post are actually quite boring to read.

Here are some noticeable ones that I linked here for future references. Feel free to click to view the entries.

How to make Mac Fatt Choy - silly entry (recipe) on our favourite NAAPL joke

Hong Kong Trip - super long entry of my trip to HK (no pics though)

My reasons for blogging - as of title

Games I play - some games I enjoy playing and experiencing

A Reflection - a reflection on me on controlling heated debates

Very Funny Dream - funny dream of the kids at NSP with BC and others

Joy, anxiety and a lot of mix bag feelings - about being father soon

Tuk Tuk Incident -interesting encounter in Thailand

Maesai Violence - another interesting event in Maesai Thailand

GE 2006 Fatboy version - politics

Let's move on Part 2 - even more politics!!

A week on Fatherhood - first week experience of Xin Hui

Things you will never see in Singapore - one of the better blogs showcasing Thailand's creativeness in using their motorcycle

there are many more... if you are interested, you can go here and visit my old blog. :)

1 comment:

D Entertainment said...

cổ đang nằm ở trong tay của mình, mà Hắc Ám Thần Điện có Hắc Ám ma huyết tộc huyết mạch Đoan Mộc Cuồng là người tu chân, chỉ sợ trong Hắc Ám Thần Điện đã có không ít người có mười thành huyết mạchìn tất cả, cùng với Thúy Phong Cổ Nham có liên quan, Sơn Phong Sơn Mạch hiện tại xuất hiện cùng Đấu Đế, Thánh Ma Đạo kết giới có liên quan, tất cả như đều có liên lạc, để giải đáp được bí mật có lẽ chỉ có tìm được ba cái trận bàn mở ra kết giới mới có thể biết được mà thôi.
dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ
Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này có một cái trận bàn, cong hai cái trận bàn còn lại cũng không biết ở địa phương nào, muốn tìm được, cũng chỉ có dựa vào cơ duyên mới được, huống chi người của Tứ đại Nhân Tộc cũng không có tin tức, hắn phải tự đi tìm.

- Nhạc Thiên, kết giới này chúng ta chẳng lẽ thủ hộ như vậy.

Trần Vân lão tổ nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói.

- Không sai, chúng ta nhìn một chút, coi như là một lần bế quan mà thôi, ta xem cũng không có cách nào mở ra kết giới, kết giới mà Đấu Đế cùng Thánh Ma Đạo bố trí, chúng ta cũng không thể phá vỡ được.